Kursy‎ > ‎

Kurs Przodownika


Przodownik Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK I stopnia:

Termin:  12 - 21. 10. 2012

KOSZT KURSU: 1500 zł!

Zapraszamy Państwa do udziału w kursach. Zapewniamy profesjonalną, doświadczoną kadrę oraz bardzo ciekawe zajęcia teoretyczne i praktyczne. Kursanci w ramach kursu codziennie mają zapewnioną jazdę konną.

Zapisy na kurs: info@kwaterybukowina.pl

Informacje dodatkowe: - Zakwaterowanie bez wyżywienia jest jest wliczone w cenę kursu.  Dla osób chętnych istnieje możliwość wykupienia wyżywienia. Całodzienne wyżywienie (3 posiłki): 50 zł/osoba.  Poza programem kursu będzie możliwość wykupienia dodatkowych godzin jazdy konnej.

Ośrodek dysponuje przepięknymi terenami, salą z piłkarzykami, ping-pongiem i dartem. Każdy pokój posiada łazienkę, TV, oraz wi-fi.

Uprawnienia: Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu kursant otrzymuje legitymację PRZODOWNIKA TURYSTYKI JEŹDZIECKIEJ I STOPNIA, (uprawniającej do pracy w charakterze instruktora). Kurs przygotowuje kursantów do pracy w klubach jeździeckich, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może również stanowić odświeżenie i usystematyzowanie wiadomości dla osób, które już zajęcia takie prowadzą.

Struktura kursu: kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych.

Cena kursu: 1500 zł.

- płatność ratalna jest możliwa,
- dla chętnych wystawiamy faktury za udział w kursie (konieczność dopłaty 23% VAT),
- istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty
(Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.),
- w cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne i praktyczne, kadra, egzaminy, jazda konna, nocleg.

Uczestnicy kursu:
Uczestnikami kursu mogą być osoby, które:
- mają ukończone 18 lat ,
- posiadają minimum brązową odznakę GTJ PTTK
- posiadają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie,
- cechuje wysoka sprawność fizyczna,
- posiadają umiejętności i doświadczenie jeździeckie.

Wymagania dotyczące zaliczenia kursu:
- frekwencja min. 90%
- zaliczenie egzaminu końcowego

Kursanci na kursie muszą mieć ze sobą:
- legitymację członka PTTK,
- książeczkę jeździecka,
- czapsy
- toczek (istnieje możliwość wypożyczenia na miejscu)

Zagadnienia realizowane na kursie:
- jazda maneżowa – ujeżdżalnia
- praktyka przy Instruktorze-Wykładowcy
- przygotowanie i pielęgnacja koni
- wycieczka szkoleniowa
- historia PTTK i turystyki konnej

- teoria jazdy konnej,
- Górska Turystyka Jeździecka
- regulaminy i odznaki w turystyce jeździeckiej
- szlaki turystyczne konne- terenoznawstwo
- krajoznawstwo, w tym: ochrona przyrody, ochrona zabytków

- hodowla, żywienie i pielęgnacja koni,
- opieka weterynaryjna i kowalska,
- higiena i strój jeździecki ,
- przepisy jeździeckie, ubezpieczenia i kodeks drogowy,
- organizacja rekreacji konnej,
- pierwsza pomoc przedmedyczna ,
- metodyka prowadzenia zajęć jeździeckich ,
- organizacja usług jeździeckich,
- jazda konna na ujeżdżalni,
- jazda konna w terenie i rajdy konne,
- ćwiczenia gimnastyczne na koniu i ćwiczenia usprawniające,
-  Agroturystyka

Procedura zgłaszania uczestnika:


1. Zapisujemy się wysyłając wiadomość @ z danymi:

imię i nazwisko
data i miejsce urodzenia
adres i telefon kontaktowy
województwo

3. Na rozpoczęcie kursu zabieramy ze sobą:
- książeczkę jeździecką PTTK,
-2 zdjęcia legitymacyjne,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie na instruktora rekreacji ruchowej.
- polisę ubezpieczeniową do wglądu
- ksero dowodu osobistego + oryginał do wglądu.

Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne:

- liczba miejsc jest ograniczona,

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń,
Masz więcej pytań? Zadzwoń:
604 37 22 77
502 70 59 67

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu w przypadku zbyt małej ilości chętnych.